Ao trong vườn ở bên phải hay bên trái cửa ra vào

Nếu đặt bên phải cửa ra vào, biểu tượng của hành Thủy sẽ mang lại lợi ích cho bạn về mặt tài chính, nhưng vị trí này không thích hợp cho cung gia đạo vì sẽ khiến chồng bạn không chung thủy.

63471ad8bdao-ca.jpg

Câu hỏi: Trước nhà tôi có một mảnh đất khá rộng. Bên phải cửa ra vào là hướng Bắc. Tôi dự định đặt một biểu tượng của hành Thủy (tạo ) trong vườn. Vậy xin hỏi, tôi nên đặt bên trái hay bên phải cửa ra vào?

Trả lời: Nếu đặt bên phải cửa ra vào, biểu tượng của hành Thủy sẽ mang lại lợi ích cho bạn về mặt tài chính, nhưng vị trí này không thích hợp cho cung gia đạo vì sẽ khiến chồng bạn không chung thủy. Vậy bạn muốn như thế nào, trở nên giàu có với một người chồng không chung thủy, hay sống cuộc sống bình thường với một người chồng thủy chung?

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *