ao trong vườn ở bên phải hay bên trái cửa la tốt

Ao trong vườn ở bên phải hay bên trái cửa ra vào

63471ad8bdao-ca.jpg Nếu đặt bên phải cửa ra vào, biểu tượng của hành Thủy sẽ mang lại lợi ích cho bạn về mặt tài chính, nhưng vị trí này không thích hợp cho cung gia đạo vì sẽ khiến chồng bạn không chung thủy. Câu hỏi: Trước nhà tôi có một mảnh đất khá rộng. Bên phải cửa