Chồng tuổi nào để gặp người vợ tuổi MẬU TUẤT xứng đôi

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trungbình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu loviệc chi cũng dễ, đặng có chút ít chức phận để làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhàkhiếm dụng.

tuoi-tuat

Nội dung chuyên sâu về  hợp – khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng/ đổi vợ không?

Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.

Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Tuổi: MẬU TUẤT
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Mậu Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tuất.
1. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Tân Sửu
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
2. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Quí Sửu
Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôibạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịuđựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Mậu Tuất sanh tháng 2, 6, 3, 7, 5, 11 và tháng 7 âm lịch, như sanh nhằm mấytháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Mậu Tuất sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này cósố Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: MẬU TUẤT
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT
(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trungbình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu loviệc chi cũng dễ, đặng có chút ít chức phận để làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhàkhiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo tính, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên thương lẫn làm đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, chung lo làm ăn đặng hưởng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có quyền chức thêm tốt, mỗiviệc đều thủ binh, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứtự.
Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng bất hòa, kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, việc làm ăn thường gặp người tương trợ, gặp khó hóa dễ, hào tài bình thường, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, lòng hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, khó tạo nên của tiền, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhàkhiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá bền chí và cần năng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau dễ làm nên, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, vợ chồng đều riêng lo, thường gặp người tương trợ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại và chung lo việc làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về ý tình bất hòa nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ăn nói việc chi cũng dễ, lo tính đều thông suốt, vợ chồng đều riêng lo, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở, mỗi việc đều thủ binh, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn cũng đặng cảnh ấm no tầmthường
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, có chí kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có th ân th ế, quí nhơn thông minh, đặng có chức phận làm ăn th êm t ốt, gặp việc khó hóa dễ, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, nên kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng hưởng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhi ều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống chung lo sẽ tạo nên.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trungbình.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình.
Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, khá cần năng mới đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường , hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng lập nên.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt, lâu sau mới dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, làm ăn không đặng phát đạt, qua hạn làm ăn đặngh ấm no, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi,ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên ấm no trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá chung lo lâu sau làm ăn đặng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người mến thương, hoặc có chút ít chức phận thêm tốt, ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ vui vẻ, lòng hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình,
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá thương lẫn việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, nên nhẫn nại làm ăn đặng ấm no.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *