tử vi xem tuổi vợ chồng tuổi MẬU TUẤT

Chồng tuổi nào để gặp người vợ tuổi MẬU TUẤT xứng đôi

tuoi-tuat Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trungbình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu loviệc chi cũng dễ, đặng có chút ít chức phận để làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình,