Vị trí của sao Thái Tuế theo từng năm phù hợp với căn nhà

Năm Tỵ (2013 và 2025), sao Thái  Tuế ở hướng Nam, Đông Nam. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Nam, Đông Nam sẽ bị sao Thái  Tuế.

1468316089y-nghia-tranh-hoa-mai-do

Vị trí của sao Thái  Tuế theo từng năm và theo hướng nhà hoặc hướng văn phòng:

Năm Tý (2008 và 2020), sao Thái  Tuế ở hướng Bắc. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Bắc sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Sửu (2009 và 2021), sao Thái  Tuế ở hướng Bắc, Đông Bắc. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Bắc, Đông Bắc sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Dần (2010 và 2022), sao Thái  Tuế ở hướng Đông, Đông Bắc. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Đông, Đông Bắc sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Mão (2011 và 2023), sao Thái  Tuế ở hướng Đông. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Đông sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Thìn (2012 và 2024), sao Thái  Tuế ở hướng Đông, Đông Nam. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Đông, Đông Nam sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Tỵ (2013 và 2025), sao Thái  Tuế ở hướng Nam, Đông Nam. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Nam, Đông Nam sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Ngọ (2014 và 2026), sao Thái  Tuế ở hướng Nam. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Nam sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Mùi (2015 và 2027), sao Thái  Tuế ở hướng Nam, Tây Nam. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Nam, Tây Nam sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Thân (2016 và 2028), sao Thái  Tuế ở hướng Tây, Tây Nam. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Tây, Tây Nam sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Dậu (2017 và 2029), sao Thái  Tuế ở hướng Tây. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Tây sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Tuất (2018 và 2030), sao Thái  Tuế ở hướng Tây, Tây Bắc. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Tây Tây Bắc sẽ bị sao Thái  Tuế.

Năm Hợi (2019 và 2031), sao Thái  Tuế ở hướng Bắc, Tây Bắc. Nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng Bắc, Tây Bắc sẽ bị sao Thái  Tuế.

Khi nhà ở hoặc văn phòng làm việc bị sao Thái  Tuế thì ứng vào các việc nhiều biến động, dễ bị ưu phiền, dễ có bệnh tật, nhiều ngáng trở, cẩn thận gặp tai nạn ngoài ý muốn, nhiều sóng gió, có nhiều áp lực, gặp nhiều chuyện gãy đổ không toại ý, trong công tác có nhiều áp lực, bị tiểu nhân ám hại, vận thế lên xuống vô chừng, bị quan phi, sức khỏe và tai ách.

Cách hóa giải: – Treo trên đầu cửa chính phía trước một kim bài “Bích  Thái  Tuế” là vật phẩm giúp hóa giải nhà bị Thái  Tuế sát chiếu.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *