Mệnh cung Đoài ở nhà hướng Tây có tốt không?

Sao tốt Sanh Khí thuộc Tham lang tinh, Dương Mộc, Thượng kiết. Phàm nhà ở được hướng có sao tốt Sanh Khí này lợi cho việc làm quan, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm. Là hướng tốt nhất trong bốn hướng tốt, biểu hiện của sự thành công, danh tiếng, địa vị, giàu sang.

3348adccb_ke_ti_vi_phong_khach_va_khu_vuc_tho_cung

Trả lời: Gia chủ sinh năm 1975, tuổi Ất Mão, Bản mệnh Đại Khê Thủy, Mệnh cung (Cung phi) dùng trong là cung Đoài.

– Gia chủ có Mệnh cung Đoài, thuộc âm Kim, ở nhà hướng Tây-bắc thuộc cung Càn, dương Kim, thành quẻ “Thiên trạch lý”, cho kết quả sao tốt Sanh Khí.

Sao tốt Sanh Khí thuộc Tham lang tinh, Dương Mộc, Thượng kiết. Phàm nhà ở được hướng có sao tốt Sanh Khí này lợi cho việc làm quan, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm. Là hướng tốt nhất trong bốn hướng tốt, biểu hiện của sự thành công, danh tiếng, địa vị, giàu sang.

Tuy nhiên hướng Càn thuộc dương Kim, Mệnh cung Đoài thuộc âm Kim, tuy được một âm một dương. Nhưng Càn là Ông là Cha, Đoài là thiếu nữ không tương xứng nên có tượng là: “Thiên trạch vượng tài , đa dâm loạn” thiên trạch cùng đi với nhau thì Tài hưng vượng nhưng sinh dâm loạn, như ông già lấy cô vợ quá trẻ, vì vậy ngôi nhà hay nảy sinh lầm lỗi dâm loạn, sinh thói hư tật xấu, trai mê tửu sắc, gái dâm tà, đàn ông nhiều lần vợ, gái nắm quyền.

Hơn nữa nhà này những năm đầu cũng được phát đạt nhờ khí tốt của sao Sanh Khí, nhưng lâu thì sao tốt Sanh Khí thuộc hành Mộc, lâm hướng Càn thuộc hành Kim, Kim khắc Mộc, hướng khắc Sao, sau một thời gian ngắn thì sao Sanh Khí bị tàn lụi, sẽ bất lợi về mọi mặt cho gia đạo…Nên sắp xếp chi tiết trong nhà để hóa giải.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *