phong thủy nhà ở tuổi ất mão 1975

Mệnh cung Đoài ở nhà hướng Tây có tốt không?

3348adccb_ke_ti_vi_phong_khach_va_khu_vuc_tho_cung Sao tốt Sanh Khí thuộc Tham lang tinh, Dương Mộc, Thượng kiết. Phàm nhà ở được hướng có sao tốt Sanh Khí này lợi cho việc làm quan, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm. Là hướng tốt nhất trong bốn hướng tốt, biểu hiện của sự thành công, danh tiếng, địa vị, giàu