Phong thủy giường lớn có bốn cọc mang lại vận may gì?

Chẳng có vận may cũng như không có vận rủi khi ngủ trên chiếc giường như vậy. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng không có vật gì có thể gây ảnh hưởng trên đầu khi bạn đang ngủ.1336791528_f62fa428

Câu hỏi: Ngủ trên giường có bốn cọc có mang lại vận may không?

Trả lời: Chẳng có vận may cũng như không có vận rủi khi ngủ trên chiếc giường như vậy. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng không có vật gì có thể gây ảnh hưởng trên đầu khi bạn đang ngủ.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *