Các mặt Đồng xu Trung Quốc nói lên điều gì?

Mặt có bốn chữ Tàu là mặt dương và mặt có hai chữ là mặt âm . Bạn nên dán mặt dương hướng lên trên.

Alte_Antike_Munzen-1024x678

Câu hỏi: Trên đồng xu Hồng Kông mặt nào là âm và mặt nào là dương? Tôi muốn dán 3 đồng xu vào bìa đựng thông báo về tài khoản ngân hàng. Tôi phải làm như thế nào ?

Trả Lời: Mặt có bốn chữ Tàu là mặt dương và mặt có hai chữ là mặt âm . Bạn nên dán mặt dương hướng lên trên.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *