Xem tuổi vợ chồng cho người ĐINH MÙI năm 2017

Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc .

tuoi-mui

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng/ đổi vợ không?

Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.

Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Tuổi: ĐINH MÙI
(Đại Kỵ Hiệp Hôn) 

Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi.
1. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý
Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý
Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ
Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
7. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý
Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 24, 26, 32, 36, 38, 44 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Đinh Mùi sanh tháng 3, 9, 1, 4, 2, 8 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5, 2, 4 và tháng 1 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: ĐINH MÙI
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt, có chút ít chức phận mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng đều khó giữ tiền của, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài rất luân chuyển.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, và có quyền chức, ăn nói dễ dàng, quí nhơn tương trợ, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật, ý tình vợ chồng cũng đặngg hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài không đặng tốt trọn.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới dễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ý tánh hòa hạp, việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng ấm no trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi sau làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố thêm t ốt.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng, gặp khó hóa dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình thường.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, nhiều người hay tương trợ, vợ chồng đều riêng lo, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng tâm ý bất hòa, việc làm ăn chung lo và nhẫn nại cũng đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn v à hòa thuận với nhau làm ăn đặng.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, hào tài thường dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ ít đặng hòa hạp, lòng hay lo tính, hay giao thiệp, tình bạn, tánh thông minh, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn chung lo dễ làm ăn.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, dầu sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay yêu chuộng người, hay có ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau cần năng mới đặng lo.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và hào con thiểu phước.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung lo sẽ đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ , ăn nói việc chi cũng dễ, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố và lo làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hiền ít nói, hay hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, khá cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ý tánh ít hạp, khá kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh, thông minh, làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầy nói, hay có bệnh nhỏ, có số tạo tiền tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo, hào tài bình thường, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa, chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên kiên nhẫn.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ chân hay đi, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn nên.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, làm có tài cũng hay hao phá tài hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay lo tính, hay rầy nói, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung lo làm ăn đặng nên nhà.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *