xem tuổi vợ chồng có hợp nhau không

Chọn vợ chồng hợp tuổi đối với người MẬU THÂN

tuoi-than Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng.

Xem tuổi vợ chồng cho người ĐINH MÙI năm 2017

tuoi-mui Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng. Bởi có nhiều điều kỵ

Những phỏng đoán về cách chọn vợ chồng cho người GIÁP THÌN

tuoi-thin Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước

Những yếu tố nên Chọn chồng tuổi ẤT TỴ

tuoi-ty Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không

Những tuổi nào hợp với trai tuổi BÍNH NGỌ

tuoi-ngo1 Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một

Những tuổi nào hợp với gái tuổi TÂN SỬU ?

tuoi-suu Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới

Trai tuổi NHÂM DẦN nên chọn vợ tuổi nào là tốt

tuoi-dan Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1, 2, 10 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải

Điều kỵ hạp lẫn nhau giữa các cặp vợ chồng tuổi QUÝ MẸO

tuoi-mao Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng. Bởi có nhiều điều kỵ