Vật Phẩm Chuông Gió

Chuông gió 8 ống nhỏ khắc chế năng lượng tiêu cực CG1247

7 355,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thuyền buồm 8 ống nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 200gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi

Chuông gió 5 ống nhỏ xua tan khí xấu, đón vận may CG1242

6 398,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm nhỏ, màu xanh vàng hình bát quái (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 35cm + Khối lượng : 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển

Chuông gió 5 ống xua tan tà khí CG1250

5 708,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm màu đen (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 70gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi

Chuông gió 6 ống nhỏ đón may mắn vào nhà CG1255

4 442,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 49cm + Khối lượng : 110gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong

Chuông gió 1 quả chuông tạo khí vận tốt cho căn nhà CG1259-1

3 442,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 1 quả chuông, hình con voi (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 30cm + Khối lượng : 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có

Chuông gió 6 ống nhôm tăng dương khí cho ngôi nhà CG1262

2 2,650,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm lớn, màu đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 105cm, đường kính: 10cm + Khối lượng : 1.2kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những

Chuông gió 6 ống nhôm xua tan tà khí, đón vận may CG1263

1 2,430,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm lớn, màu trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 105cm, đường kính: 10cm + Khối lượng : 1.2kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những