chuông gió 5 ống

Chuông gió 5 ống nhỏ xua tan khí xấu, đón vận may CG1242

6 398,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm nhỏ, màu xanh vàng hình bát quái (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 35cm + Khối lượng : 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển

Chuông gió 5 ống xua tan tà khí CG1250

5 708,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm màu đen (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 70gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi