xem tuổi vợ chồng cho tuổi MẬU THÂN

Chọn vợ chồng hợp tuổi đối với người MẬU THÂN

tuoi-than Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng.