xem tuổi lấy vợ lấy chồng

Chồng tuổi nào để gặp người vợ tuổi MẬU TUẤT xứng đôi

tuoi-tuat Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trungbình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu loviệc chi cũng dễ, đặng có chút ít chức phận để làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình,

Những năm tuôi kỵ với người KỶ HỢI bạn nên biết

tuoi-hoi Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp – khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản