tên công ty theo phong thuy

Dự đoán tương lai của công ty theo luật Âm Dương

dat-ten-cong-ty Sau đó tiến hành đếm số chữ cái cho mỗi phần để lập quẻ, mỗi chữ cái được tính là 1 đơn vị, mỗi dấu cũng được tính là 1, ví dụ “Chiến” tính là 6, “Thắng” tính là 6, chú ý không tính các móc của các chữ. Trước hết việc đặt tên cần