chuông gió 8 ống

Chuông gió 8 ống nhỏ khắc chế năng lượng tiêu cực CG1247

7 355,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thuyền buồm 8 ống nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 200gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi