hướng tây nam

Những người hợp với trai tuổi KỶ DẬU

tuoi-dau Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9, 1, 4, 2, 8 và tháng 3 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả