xem tuổi vợ chồng cho tuổi GIÁP THÌN

Những phỏng đoán về cách chọn vợ chồng cho người GIÁP THÌN

tuoi-thin Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước