tử vi xem tuổi vợ chồng tuổi NHÂM DẦN

Trai tuổi NHÂM DẦN nên chọn vợ tuổi nào là tốt

tuoi-dan Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1, 2, 10 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải