gương đối diện với cửa chính

Khi gương đối diện với cửa chính có tác dụng gì?

tr1-6829 Bạn đã làm đúng. Nếu bạn không thể dời những tấm gương đối diện cửa trước, thì tốt nhất nên che chúng lại. Đặt chậu cây là rất tốt, vì nó sẽ giúp sinh khí đi vào một cách nhẹ nhàng, Câu hỏi: Chúng tôi vừa chuyển đến ở trong một căn nhà thuê, có