lưu ý khi đặt bảng hiệu

Đặt bảng hiệu có tên công ty giúp công ty bất bại

6a00d8341d74dc53ef01774470bb1e970d Bảng hiệu của công ty được chiếu sáng đầy đủ sẽ bảo vệ công ty khỏi sự thất bại và mang lại nhiều lợi ích. Nguyên tắc đầu tiên nhất là phải đặt bảng hiệu có tên công ty trên một tòa nhà cao thuộc công ty. Tên của công ty không được để dưới