coi tuổi vợ chồng tuổi TÂN SỬU

Những tuổi nào hợp với gái tuổi TÂN SỬU ?

tuoi-suu Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới