chuông gió ống nhỏ

Chuông gió 6 ống nhỏ đón may mắn vào nhà CG1255

4 442,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 49cm + Khối lượng : 110gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong